ГАРАНЦИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ovo Berlin GmbH. 

 

WWW.OVOTOYS.BG И ФИРМА Пи Дивелъпмънтс ЕООД, С ЕИК 201793307 НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ.

 

Гаранционните условия са неразделна част от Общите Условия на www.ovotoys.bg

 

OVO предоставя гаранция върху материалите и работни дефекти за 15 години от датата на покупка. Обещанието е като допълнение към задължителните, в страната където е направена покупката, изисквания за гаранция. Гаранцията покрива елементи които влияят на функционирането на продукта. НЕ включва външни промените от износване в следствие на употреба или повреди възникнали при инциденти, неправилна употреба или небрежност. Гаранцията не важи и в следствие на неспазени инструкции за употреба или сглобяване. Гаранцията не важи за включените в комплекта батерии.

 

Моля отбелжете, че гаранцията става невалидна, ако се опитате да отворите или разглобите устройствата или техните аксесоари. Гаранцията не важи и в случай на неправилно въвеждане в експлоатация и при повреди причинени от форс мажорни обстоятелства или природни бедствия, включително наводнения, пожари и замръзване. 

 

Обхват и приложение на гаранцията. Ако се наложи да предявите искания свързани с гаранцията, през гаранционния период, те трябва да бъдат осъшествени писмено към OVO в съответствие с условията на гаранцията, Ако бъдат признати, OVO ще замени продукта ви. Искането за гаранционни услуги може да бъде само за продуктите, които са били обект на покупко-продажба. Искания за пропуснати ползи не се признават и не са част от гаранционните условия. За да бъде признато искането за гаранция трябва да докажете, че гаранцията е все още валидна по време на подаване на искането.

 

Следователно ви молим да запазите за целия период на гаранцията всички оригинални документи за покупка включително разписката от ovotoys.bg и документа за пощенски паричен превод, както и условията по гаранцията на български включително и приложената брошура със  заглавие "Warranty Information" от опаковката на продуктите ви. OVO си запазва правото да откаже гаранционен ремот или потвърждение на гаранцията, ако не може да бъде доказана валидността на гаранцията.

 

В случай на гаранционно искане, моля върнете продукта заедно с оригиналните документи за покупка на ovo Berlin GmbH, Lohweg 5-7, 30559, Hanover, Germany. Транспортните разходи са за ваша сметка и няма да ви бъдат върнати. Моля уверете се, че пратката е сигурно опакована за транспорт. OVO не предоставя никаква гаранция в случай на неподходящ транспорт, неподходящо опаковане или загуби и наранявания вследствие на връщането на продуктите.

 

Ако продуктът не е с валидна гаранция - Ако дефекта на върнатия продукт се окаже, че не се покрива от гаранцията, клиента трябва да покрие всички разходи, включително и разходите за труд направени при изпитването и разглеждането на продукта.

 

Ако имате някакви въпроси или проблеми с вашите ovo продукти или някакви въпроси свързани с употребата на продуктите или такива свързани с гаранцията, моля свържете се с нас на customerservice@ovo.de

 

Центърът за обслужване на клиенти работи 365 дни в годината и по 18 часа на ден и ще отговори на същия ден на вашите запитвания направени преди 23:30 часа Централно Европейско Време (CET).

 

От ovotoys.bg ви съветваме преди да изпратите продуктите си за замяна да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на OVO и да уточните всички детайли.

 

Последна промяна 27.05.2013 година.